Tisztelt Látogató! Beszállítónk sajnos önhibáján kívül nem tud több megrendelést teljesíteni, így egyelőre a megrendelésekre nincs lehetőség. Megértésüket köszönjük!

Beszállítónk sajnos önhibáján kívül nem tud több megrendelést teljesíteni, így egyelőre a megrendelésekre nincs lehetőség.

Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

 

 

 • Bevezetés

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Mecsek Herbária (a továbbiakban Szolgáltató) webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Online vásárlási, rendelési szolgáltatásunk célja a tinktúrák elérhetővé tétele vásárlóink számára. Ezen ÁSZF az Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

 • Távszerződés

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre:

 

 • Szolgáltató neve:        Hideg Balázs Szabolcs EV
 • Székhely:                    7632 Pécs, Fazekas M. u. 22
 • Nyilvántartási szám:   50257795
 • Adószám:                   67454509-1-22
 • Kibocsátó szerv:         Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

 

mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 

A Szállító köteles a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, vagy előzetes banki átutalással rendezni. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Mecsek Herbária nem iktatja.

 

 • Megrendelések feldolgozása

Megrendelés leadására a hét bármely napján van lehetőség. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 20.00 óráig történik. A megrendeléseket a Szolgáltató minden esetben legkésőbb 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja.

A Szolgáltató a megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 2-5 munkanapon belül teljesíti, amennyiben ez átmeneti vagy tartós készlethiány miatt nem lehetséges, erről a Vevőt tájékoztatni köteles. A Szolgáltató a megrendelt termékeket biztonságosan csomagolva szállítatja.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

 • Szállítási feltételek

A megjelenített termékek online rendelhetők meg, házhoz szállítással, csomagpontra történő szállítással vagy személyes átvétellel:

 

- Postai házhoz szállítás

A csomagot a Magyar Posta kézbesíti munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között. A megrendelt termék(ek) és a szállítás díját átvételkor a posta munkatársának kell kifizetni készpénzben. Kétszeri sikertelen kézbesítés után a csomagot az illetékes postán 10 napig lehet átvenni.

 

- Pick Pack Pont

A csomagot egy Ön által kiválasztott Pick Pack Ponton veheti át az értesítést (sms vagy e-mail) követő 5 munkanapon belül. A termékek és a szállítás díját az átvételkor, készpénzben, vagy egyes pontokon bankkártyával lehet kifizetni.

 

- Futárszolgálat

A csomagot futárszolgálat kézbesíti munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között. A megrendelt termék(ek) és a szállítás díját átvételkor a futárnak kell kifizetni készpénzben.

 

- Személyes átvétel

Előre egyeztetett időpontban és helyszínen.

 

A Szolgáltató a kiszállítást a Vevő által a vásárlás folyamatában megjelölt módon végzi a webáruházban található tarifarendszer alapján.

A Vevő hibásan megadott adatai (cím, telefonszám, e-mail) miatti késedelemért a Szolgáltató kizárja saját felelősségét.

Ingyenes kiszállítás esetén, ha a Vevő miatt az átvétel meghiúsul, a második kiszállítás díjköteles.

Utánvétes küldemény visszaérkezése (csomagot nem kereste / nem vette át) esetén a Szolgáltató ismételt postázást csak előzetes banki utalás jóváírása után vállal, azzal a kikötéssel, ha a Vevő megtéríti a megelőlegezett utánvét, és áru visszaszállítása miatt felmerült költség megfizetését.

 

 • Fizetési módok

 

A Vevő a megrendelt termék árát és a szállítási díjat az alábbi módokon egyenlítheti ki:

- Készpénzzel az áru átvételekor.

- Előre átutalással a megrendelés visszaigazolása után az alábbi bankszámlaszámra.

Bank:                          OTP Bank

Név:                            Hideg Balázs Szabolcs EV

Bankszámlaszám:      ---- folyamatban ---

A szállítási határidőt - banki átutalás esetén - a banki jóváírás napjától számoljuk.

- Utánvétes feladással, amely egyedi visszaigazolás esetén lehetséges.

 

 • Elállási jog, visszavétel

A Vevő a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Vevő elállási nyilatkozatát az Üzemeltető menüpontban feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék számlával együtt való visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vevőnek saját költségén kell gondoskodnia. A Vevő az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.

Szolgáltató a Vevő által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Vevő részére.

 

 • Felelősség

A weboldalon történő megrendelés feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiából adódó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Szolgáltató webáruházához való csatlakozása miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős a Szolgáltató webáruházához történő kapcsolódásáért és a webáruházban történő megrendelésért.

A termék minőségével kapcsolatos bármilyen probléma a gyártót terheli.
Név:                        Flavonkert Kft.
Székhely:                7664 Berkesd, Kossuth Lajos utca 18.
Cégjegyzékszám:    02-09-080636
Adószám:                24743600-2-02

 

 • Adatkezelés

A weboldalon megadott személyes adatokat a Mecsek Herbárium kezeli (adatkezelő) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően. A megrendelés folyamán rögzített adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel.A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek, a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Az adatszolgáltatás önkéntes és az adatkezeléshez a Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul. A személyes adatokat kizárólag a termékek megrendelése és a megrendelések teljesítése céljából kezeljük, azokat a Vevő kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyeknek nem adja át.

 

 • Egyéb

Jelen Feltételeket a Szolgáltató szabadon módosíthatja. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a webáruházban.

 

 • Szerződésben nem szabályozott kérdések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A Vevő jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) tartalmazza.

Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, felek a Ptk. előírásai szerinti jogi eljárást kezdeményezhetnek.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja a fent rögzített Általános Szerződési Feltételeiket és adatkezelési elveket.

 

 

Letöltés (PDF)